page-header

Danışma Kurulu

Prof. Dr. İlhami ÇOLAK – İstanbul Nişantaşı Üniversitesi Rektörü
Prof. Dr. Alpaslan CEYLAN – Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi Rektörü
Prof. Dr. Elşen HACIZADE –  Azerbaycan Devlet İktisat Üniversitesi
Prof. Dr. Şaban NAZLIOĞLU – Pamukkale Üniversitesi
Prof. Dr. Mustafa İLBAŞ – Gazi Üniversitesi
Doç. Dr. Elşen BAĞIRZADE –  Azerbaycan Devlet İktisat Üniversitesi
Ahmet TÜRKOĞLU – EPİAŞ Genel Müdürü
Oğuzhan AKYENER – Türkiye Enerji Stratejileri ve Politikaları Araştırma Merkezi (TESPAM) Başkanı

Back to top of page