page-header

Yazım Kuralları

Soyut

• Özetler 150-300 kelimeden oluşmalı ve makalenin başlığı ve beş anahtar kelimeyi içerecek şekilde Microsoft Word dosyası olarak hazırlanmalıdır. Yazar(lar)ın adı, soyadı, unvanı, çalıştığı kurum ve adresini içeren iletişim bilgileri Microsoft Word dosyasında yer almalıdır.

• Kongrenin resmi dili Türkçe ve İngilizce’dir. Katılımcılar sunumlarını Türkçe veya İngilizce olarak yapabilirler. Katılımcıların sunumlarını yapacakları dil özet gönderimi sırasında belirtilmelidir. Türkçe sunum yapacak katılımcıların İngilizce özetlerini de başvuru sırasında sunmaları gerekmektedir.

Özet Yazarken Dikkat Edilmesi Gereken Noktalar

• Makalenin gerekçesi, araştırma konusu ve metodolojisi açıkça belirtilmelidir.

• Çalışmanın kongre temasına uygunluğu birkaç cümleyle belirtilmelidir.

• Araştırmanın konusu hakkında bilgi veren anahtar kelimeler öneriyi yansıtmalıdır.

Diğer bilgiler

• Kongre ile ilgili Önemli Tarihler web sitesinden takip edilebilir.

• Kongre Bilim Kurulu tarafından incelenip kabul edilen bildiri özetleri yakın zamanda duyurulıncaya kadar duyurulacaktır.

• Bildiri özetleri Kongre Kitabında yayınlanacaktır.

Tam metin

Tam metinlerinin yayınlanmasını isteyen katılımcılar, tam metinlerini 27 Şubat 2023 tarihine kadar [email protected] adresine göndererek Kongre Düzenleme Kurulu’na iletebilirler. Kongreye gönderilen ve Kongre Bilim Kurulu tarafından onaylanan tam metinler, kongrede yayınlanacaktır. Hakem sürecinden sonra yayınlanacaktır. Tam metinlerin hazırlanması sırasında aşağıdaki hususlara dikkat edilmelidir:

• Metin(ler), kaynakça, görseller, şekiller, tablolar ve özet dahil 9000 kelimeyi geçmemelidir.

• Metin(ler) tek aralıklı, Times New Roman yazı tipinde, 12 punto, Microsoft Word yazı tipinde yazılmalıdır. Kağıt boyutu A4 olarak ayarlanmalıdır. Metin içerisinde yer alacak şekil ve tabloların bu ölçülere uygun olması gerekmektedir.

• Türkçe çalışmalar, başlığın ve yazar ad(lar)ının altına 150 – 200 kelimelik bir Türkçe özet ve anahtar kelimeler, ardından İngilizce başlık, özet ve anahtar sözcükleri içermelidir. İngilizce çalışmalar, başlık ve yazar ad(lar)ının altına 150 – 200 kelimelik İngilizce özet ve anahtar kelimeler, ardından Türkçe başlık, özet ve anahtar kelimeler eklenmelidir. Her iki özet de tek satır aralığı ve 10 punto kullanılarak yazılmalıdır. Anahtar kelimeler 4 ila 7 kelime arasında olmalıdır.

• Yazarın unvanı, bağlı olduğu kurum ve e-posta adresi ilk sayfada dipnot olarak 8 puntoyla yazılmalıdır.

• Anahtar kelime sayısı 4 ile 7 arasında ve abstatın hemen altında olmalıdır.

• Metin içinde kaynak gösterme dipnotla yapılabileceği gibi parantez içinde de eklenebilir.

• Tablo ve şekillere başlık ve sıra numarası verilmeli, başlıklar tablo ve şekillerin altına yerleştirilmeli ve dipnotların altına kaynakça yazılmalıdır.

• Denklemlere sıra numarası verilmelidir. Sıra numarası parantez içinde ve sayfanın sağ tarafında yer almalıdır.

• Metin ikinci sayfadan Giriş bölümüyle başlamalı ve uygun bölümlere ayrılmalıdır. Bölümler ardışık olarak numaralandırılmalıdır. Bölüm başlıkları büyük harflerle (“1. GİRİŞ”) numaralarıyla birlikte yazılmalıdır. Gerekirse bölümler alt bölümlere ayrılabilir. Alt bölümler her bölümde bölüm numarası kullanılarak “1.1”, “1.2” şeklinde numaralandırılmalıdır. Alt bölüm başlıkları, her kelimenin ilk harfi büyük olacak şekilde sola dayalı olarak yazılmalıdır. Son bölüm “Sonuç(lar)/Tartışma” bölümü olup bunu Kaynakça ve varsa Teşekkür ve Ekler takip etmelidir. İsteğe bağlı olarak şekil ve tabloların listesi kaynakçadan hemen önce verilebilir.

• Gösterimler (bilgiyi temsil eden işaret veya semboller) ve kısaltmalar, ilgili bilim dalının standart gösterimleri ve kısaltmaları olmalı veya metinde ilk geçtiği yerde tanımlanmalıdır. Gerektiğinde gösterim ve kısaltmalara “Giriş” bölümünde veya “Giriş” bölümünden sonra ayrı bir bölümde yer verilebilir.

• Tablolar ardışık olarak numaralandırılmalıdır. Metin içerisinde tablolara atıflar ilgili numaralar kullanılarak (“Tablo 1.” gibi) yapılmalıdır. Her tablo için uygun bir başlık kullanılmalı ve bu başlık numarasıyla birlikte tablonun üst kısmına yazılmalıdır.

• Diğer çalışmalara atıflar iki yoldan biriyle yapılabilir:

Metindeki diğer çalışmalara yapılan atıflar;

Tek yazarlı çalışma: Yazarın soyadı, yılı ve sayfası şu formatta kullanılmalıdır: “(Yazar, 2010, s.15)”.

İki yazarlı çalışmalar: Yazarların soyadları şu formatta kullanılmalıdır: “(Yazar ve Yazar, 2009, s.135)”.

İkiden fazla yazarlı eserlere yalnızca ilk yazarın soyadıyla atıfta bulunulmalıdır.

Back to top of page