page-header

Yayın Olanakları

Sunulan her bildirinin yazarlarına katılım belgesi ve oturum başkanları ve kongre alan editörlerinin önerileri çerçevesinde seçilmiş bildirilere “En İyi Bildiri Ödülü” verilecektir. Kongrede sunulan tüm bildiri özetleri ISBN numarası alınmış Özet E-Kitabında yayımlanacaktır. Buna ek olarak, katılımcılarımız kongrede sunulan bildirilerine ilişkin aşağıdaki yayın olanaklarından birini tercih edebileceklerdir: · Kongre Bildiri E-Kitabında “Tam Metin Bildiri” veya · Sunulan bildirilerden yazarların isteğine bağlı olarak aşağıdaki Ulusal/Uluslararası dergilerde “Makale” olarak yayımlanma imkanı bulunmaktadır. International Journal of Renewable Energy Research-IJRER (Emerging Sources Citation Index, SCOPUS, EBSCO, WEB of SCIENCE) The Journal of Power Electronics-JPE (SCI-E, SCOPUS) International Journal of Sustainability Nişantaşı Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi (TR Dizin) Not: Makale olarak gönderilecek çalışmalar için ilgili Dergi Editörleri, gönderilen çalışmaların dergi yayın politikaları gereği kabul/ret hakkına sahiptir.

Back to top of page