KONGRE TEMASI

İçinde bulunduğumuz son yüz yılın en temel gündemlerinden biri Dünyadaki arz yönlü enerji kıtlığıdır. Bu kıtlık olgusuna yükselen piyasalar fenomenin etkisi eklendiğinde, enerji ihtiyacına yönelik   talep yönlü baskı ihtiyacın şiddetini giderek artırmaktadır. Bu durum özellikle enerji yoksulu ülkeleri dar-boğazlara sürüklemektedir. Dolayısıyla enerji sorunu farklı ülkelerin farklı kurumları tarafından sürekli gündemde tutulmakta; disiplinler arası yaklaşımlar geliştirilerek çözüm yolları aranmaktadır.

İstanbul Nişantaşı Üniversitesi Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi ile İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi tarafından İstanbul’da yapılması planlanan I. Uluslararası Enerji Kongresi’nin ana teması: ENERJİNİN TEKNOLOJİ, EKONOMİ VE SOSYAL BOYUTLARININ TOPLUM REFAHI ÜZERİNE ETKİSİNİ analiz etmek ve teknolojik değişimin yarattığı fırsatları ortaya koymaktır. Bu konsept çerçevesinde IEC-2022’nin  amacı teknolojik, ekonomik, finansal bilgi birikimini ve dönüşüm sürecini mevcut, erişilebilir ve yenilenebilir enerji kaynakları açısından değerlendirmek, son gelişmeler ışığında araştırmacılara ideal bir akademik platform sağlamaktır. Başka bir ifadeyle bu platformda yaratılan araştırma bulgularını, geliştirilen yeni fikirleri, teknolojik uygulamaları organizasyonel bir etkinlik içinde ele almaktır. Özetle bu kongrenin temel hedefi farklı disiplinler altında çalışılan bilimsel incelemeleri bir araya getirmek; ulusal ve uluslararası bilimsel yayın havuzuna katkı yapmak ve politika yapımcılarının strateji geliştirmesini sağlayacak multidisipliner bir çalışma zemini yaratmak şeklinde değerlendirilebilir.

Prof. Dr. Recep KÖK

Kongre Başkanı

ÖZET BİLDİRİ KİTABI: https://www.nobelyayin.com/1-uluslararasi-enerji-kongresi-enerjinin-teknolojik-ekonomik-ve-sosyal-boyutlari-16-17-mart-2023-ozet-bildiriler-kitabi-20644.html

Comments are closed.