page-header

Kongre Konu Başlıkları

 • Karbon Ekonomisinden Hidrojen Enerjisine Geçiş
 • Türk Dünyasında enerji işbirliği
 • Enerji geçiş güzergahı olarak Türk Dünyası
 • Trans-Hazar enerji güzergahının geleceği
 • Güney gaz koridoru
 • Türk akımı
 • Hazarın enerji kaynakları ve kullanımı
 • Doğu Akdeniz ve enerji kaynakları
 • Kemer ve Yol Girişimi ve küresel enerji politikaları
 • Petrol ve doğalgaz zengini ülkelerin kalkınma sorunları
 • İklim değişikliği ve enerji kaynakları
 • Atık ekonomisi ve borsası
 • Enerji ve akıllı şehirler
 • Enerji sektöründe siber güvenlik
 • Aydınlatmada Enerji denetimi
 • Enerjide Depolonamazlık Maliyeti
 • Enerjide Tüketici Davranışı ve Yönetim Etkinliği
 • Enerji Yoksulluğu
 • Enerji Sektöründe Çarpan Mekanizması: Girdi-Çıktı
 • Enerji Borsası
 • Arşiv Belgeleriyle Enerji Tarihi
 • Türkiye’de Enerji Tüketim Etkinliği
 • Türkiye’de Enerji Üretim Etkinliği
 • Türkiye de Enerji Borsası
 • Enerji Dağıtım Kanalları Etkinliği
 • Enerji Güvenliği ve Sosyal Politikalar
 • Enerji Diplomasisi ve Politika
 • Enerji Alanında medya ve promosyon Stratejisi
 • Pandemi Öncesi, Pandemi Dönemi ve Sonrası ve Enerji
 • Enerji Kanunu ve Rekabet Sorunu
 • Su kaynakları ve Enerji İlişkisi
 • Enerji Ticareti ve Fırsatlar
 • Enerji-Rezervler ve Paylaşım Sorunu
 • Nükleer Enerji Potansiyeli
 • Enerjiye Felsefi Bakış ve sosyo-psikolojik açılımlar
 • Enerji entegrasyonu alanında çözüm arayışları
 • Enerji alanında küresel yatırım ve işbirliği
 • Enerji ekonomisi
 • Enerji alanında maliyetlendirme projeksiyonları
 • Enerji alanında Fiyatlandırma Projeksiyonları
 • Enerji alanında nitelikli istihdam politikası
 • Türkiye’de enerji verimliliği
 • Yeşil enerji ve sürdürülebilirlik
 • Enerji regülasyonları
 • Pipeline, enerji işleme ve sitemleri
 • Enerji hukuku
 • EPDK ve etki alanları ve enerji bürokrasisi
 • Stratejik enerji yönetimi
 • Enerji arama ve üretme faaliyetleri
 • Enerjide inovasyon
 • Enerji ve Sürdürülebilir Kalkınma
 • Ulaşım Teknolojileri ve Enerji Tasarrufu
 • Akıllı bina otomasyon sistemlerinde yenilikçi yaklaşımlar
 • Enerjide inovasyon ve yapılarda sürdürülebilir enerjiye yönelim
 • Türkiye’de konut ve altyapı yatırımları, Enerji Tüketimi, ve Cari açık ilişkisi
 • Aydınlatmada enerji yönetimi
 • Aydınlatmada enerji verimliliği
 • Evsel Enerji Tasarrufu
Back to top of page