background

2. ULUSLARARASI ENERJİ KONGRESİ

Enerji Teknolojisi, İklim Değişikliği ve Doğal Kaynaklar
25-26 Nisan 2024, Bişkek / KIRGIZİSTAN

1. ULUSLARARASI ENERJİ KONGRESİ ÖZET BİLDİRİ KİTABI:

https://www.nobelyayin.com/1-uluslararasi-enerji-kongresi-enerjinin-teknolojik-ekonomik-ve-sosyal-boyutlari-16-17-mart-2023-ozet-bildiriler-kitabi-20644.html

 

İSTANBUL NİSANTASİ ÜNİVERSİTESİ II.NCİ ULUSLARARASI ENERJİ KONGRESİ TÜRKİYE- KIRGIZİSTAN MANAS ÜNİVERSİTESİ’NİN KATKILARIYLA

KONGRE TEMASI
İstanbul Nişantaşı Üniversitesi kongre geleneklerini sürdürürken, birinci uluslararası enerji kongresinin ev sahipliğini üstlenmiş ve takip eden yıllarda da önceliği Türk Dünyası Devletler topluluğu üyesi ülkelerden birine vermeyi ilke olarak benimsemişti. Bu bağlamda enerji kongresinin ikincisinin ev sahipliğini Kırgizistan – Türkiye Manas Üniversitesi’nin üstlenmesinden ayrı bir memnuniyet duyduk. İSTANBUL’da ICE-2023 şeklinde düzenlenen ilk kongrenin ana teması enerjinin teknoloji, ekonomi ve sosyal boyutlarının toplum refahı üzerine etkisini incelemekti. İstanbul Nişantaşı Üniversitesi İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi ile Mühendislik Mimarlık Fakültesi tarafından BİŞKEK’te 25-26 Nisan 2024 de gerçekleştirilecek olan II. Uluslararası Enerji Kongresi’nin ana teması ise yine toplumların refahını yükseltme odağından hareketle; Dünyadaki iklim değişikliğinin yarattığı tehlike dikkate alınırsa, öncelikli olarak hayatın devamlılığını sağlayan ana mineral olarak bilin su kaynaklarının önemi ortaya çıkmaktadır. Özellikle de birincil zenginliğe sahip Kırgızistan’daki su kaynaklarının mevcut ve gelecekteki konumu daha da önem kazanmaktadır. İkinci önemi haiz hususlardan biri de enerji teknolojilerini, enerji lojistiği ve kaynakların verimliliğini analiz etmektir. Burada yenilenebilir enerjideki gelişmelerin yanı sıra hala birçok ülkenin yoğun bir şekilde bağlı olduğu doğal gaz ve petrol ihtiyacını arz güvenliği ve talep derinliği yönüyle de değerlendirmek gerekmekte ve teknolojik ilerlemelerin boyutlarını kesintisiz olarak takip etmek ayrı bir önem kazanmaktadır. Bilindiği gibi Türkiye dahil Kırgızistan ve diğer Orta Asya ülkelerinde başlayıp Avrupa ülkelerine kadar uzanan yol haritasında baş edilmesi gereken en büyük sorunlardan biri altyapı ve yatırım eksikliğidir. Bu açıdan uluslararası sektörel analizler de ön plana çıkmaktadır.
Bu kongrenin ikincil amacı yukarıda yer verilen aktiviteleri son gelişmeler ışığında incelemek, araştırmacılara tekrar tekrar ideal bir akademik platform sağlamaktır. Kısacası farklı disiplinler altında yapılan bilimsel çalışmalar ev sahibi Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi tarafından düzenlenecek paneller ve İstanbul Nişantaşı Üniversitesi ile bilim dünyasına yapılan ortak çağrıdan sağlanacak bildiriler, organizasyonel bir etkinlik çerçevesinde sunulduğunda, umarız ki ulusal ve uluslararası bilimsel yayın havuzu daha da zenginleşecektir. Bu kongrenin vaz geçilemez bir diğer katkısı ise, politika yapımcılarının strateji geliştirmelerine yardımcı olmaktır.

Prof. Dr. Recep KÖK

Kongre Başkanı 

Back to top of page