Prof. Dr. Elşen Hacızade – Azerbaycan Devlet İktisat Üniversitesi (UNEC) Enerji Ekonomisi Merkezi Başkanı, [email protected] , Azerbaycan – kendisinden onay alınmış
Doç. Dr. Elşen Bağırzade – Azerbaycan Devlet İktisat Üniversitesi (UNEC) İktisat Bölümü Öğretim Üyesi, Rektörün Bilim İşleri üzre Müşaviri, [email protected] , Azerbaycan – kendisinden onay alınmış
Prof. Alper Aslan Nevşehir Hacı Bektaşveli Üniversitesi
Prof.Şaban Nazlıoğlu Pamukkale Ğniversitesi
Prof. Mustafa İlbaş Gazi Üniversitesi
Oğuzhan Akyener – Türkiye Enerji Stratejileri ve Politikaları Araştırma Merkezi (TESPAM) Başkanı
EPİAŞ dan bir temsilci

Comments are closed.