background

1. ULUSLARARASI ENERJİ KONGRESİ ENERJİNİN TEKNOLOJİK, EKONOMİK VE SOSYAL BOYUTLARI

16-17 Mart 2023, İstanbul / Türkiye

KONGRE TEMASI  

İçinde bulunduğumuz son yüz yılın en temel gündemlerinden biri de Dünyada’ki arz yönlü enerji yetersizliği ve enerji arz güvenliğidir. Bu enerji yetersizliği ve güvenliği olgularına yükselen piyasalar fenomenin etkisi eklendiğinde, enerji ihtiyacına yönelik  talep yönlü baskı, ihtiyacın şiddetini giderek artırmaktadır. Bu baskılar, özellikle enerji kaynakları yeterli olmayan ülkeleri dar-boğazlara sürüklemektedir. Dolayısıyla enerji sorunu farklı ülkelerin farklı kurumları tarafından sürekli gündemde tutulmakta, disiplinler arası yaklaşımlar geliştirilerek çözüm yolları aranmaktadır.

İstanbul Nişantaşı Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi ile İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi ve Mühendislik Mimarlık Fakültesi tarafından İstanbul’da gerçekleştirilecek olan I. Uluslararası Enerji Kongresi’nin ana teması; ENERJİNİN TEKNOLOJİ, EKONOMİ VE SOSYAL BOYUTLARININ TOPLUM REFAHI ÜZERİNE ETKİSİNİ analiz etmek ve teknolojik değişimin yarattığı fırsatları ortaya koymaktır. Kısaca ICE-2023’te; teknolojik, ekonomik ve finansal veriler, dönüşüm süreçleri de göz önünde bulundurularak değerlendirilmektedir. Erişilebilir ve yenilenebilir enerji kaynaklarına yönelik aktiviteler son gelişmeler ışığında incelendiğinde araştırmacılara ideal bir akademik platform sağlanması amaçlanmaktadır. Başka bir ifadeyle, bu kongre aracılığıyla bilim insanlarının ve saha profesyonellerinin araştırma bulguları, geliştirilen yeni fikirler ve teknolojik uygulamalar organizasyonel bir etkinlik içinde ele alınmaktadır. Farklı disiplinler altında yapılan bilimsel çalışmalar bir araya getirildiğinde, ulusal ve uluslararası bilimsel yayın havuzunun daha da zenginleşmesi umulmaktadır. Kongrenin bir diğer katkısı ise, politika yapımcılarının strateji geliştirmelerine yardımcı olmaktır.

Prof. Dr. Recep KÖK

Kongre Başkanı 

Back to top of page